Stoneware Vase-Grey

Stoneware Vase-Grey

$32.00 USD

6-1/2"L x 3-1/2"W x 13-1/4"H