Chunky Metallic Yarn Tree w/ Jingle Bells- White/Silver- Two Sizes

Chunky Metallic Yarn Tree w/ Jingle Bells- White/Silver- Two Sizes

$24.00 USD

Small-4" Round x 12"H Chunky Metallic Yarn Cone Tree w/ Jingle Bells, White & Silver Finish

Large- 6" Round x 18" H